Sobre esta revista-blog

Didàctica de les Activitats Físicoesportives és una revista-blog dels estudiants de les assignatures relacionades amb l'ensenyança de les activitats físiques i l'esport que s'impartixen a la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat de València.

Didàctica de les Activitats Físicoesportives pretén ser un espai d’aportació d’informació, reflexió i debat sobre els diversos aspectes relacionats amb l’ensenyança de les activitats físicoesportives que es tracten a les assignatures de Teoria i pràctica del Curriculum de l'EF i Disseny curricular de l'EF (de la Llicenciatura en CCAFE) i Metodologia de l'ensenyança de les activitats físiques i l'esport i Planificació i avaluació de les activitats físiques i l'Esport (del Grau en CCAFE). Esta revista-blog vol, en definitiva, servir d´estímul per a la implicació de l’alumnat en el desenvolupament dels continguts de les esmentades assignatures.