Consell de redacció

L'equip de redacció durant el curs acadèmic 2011-12, està format pels següents membres:

Professors de les assignatures:

Pere Molina
Victor Pérez

Estudiants de Metodologia de l'Ensenyança de l'Activitat Física i l'Esport que formem el grup ESTIC d'aquest projecte:

Joan Úbeda Colomer (coordinador)
Beatriu Verdoy Agustina
Pablo Sala Martínez
Juan Manuel Candela Andrés
Pablo Villagrasa Sanz
Arturo Tur Salmeron
Teodoro Alejandro Blanca Garcia
Laura Buchón Perea

Col·laboren:

Llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport:
Ànima Polo
Toni Hernández
Enrique Tarrasó
Vicent Simó
José Ramón Ramada

Estudiants de Disseny curricular de l'Educació Física:
Samuel López
Anna Sorribes
Manuel Carrilero

Estudiants de Planificació i Avaluació de l'Activitat Física i l'Esport:

Raúl Folgado
Alex Ibáñez

Estudiants de Metodologia de l'Ensenyança de l'Activitat Física i l'Esport:

Mario Martín
Pablo Monteagudo