dilluns, 24 de desembre de 2012

Jocs tradicionals. Importància i aplicació a l’Educació Física.

Per Marc Segura Bonet,
estudiant de Metodologia de l'ensenyança de l'AF i l'Esport

Una de les característiques dels jocs en general és que inviten a actuar, és a dir, els jocs tenen en la seua essència una comunicació entre el jugador, els objectes, el seu propi cos, els altres participants i les regles, inviten a passar-ho bé. Existeix diferents tipus, per exemple els jocs tradicionals els quals tenen la particularitat que les regles es solen improvisar, modificar o pactar en funció dels jugadors i les circumstàncies del moment, el material... Aquest aspecte invita, més que altres tipus, a participar, a divertir-se i a interaccionar amb els demés. 

Aquest pacte continu de les regles està relacionat amb la possible adaptació de l’espai de joc. Són jocs on no és necessari un espai concret i en els quals els elements de l’entorn poden ser aprofitats. Els materials poden ser improvisats, cosa que afavoreix la participació recreativa i improvisada. Respecte als jugadors, el caràcter obert d’aquests jocs permet a qualsevol persona jugar. Molts jocs com ‘’el mocadoret’’ permeten jugar a un nombre il·limitat de participants.

Una de les característiques més importants i que dóna als jocs populars un valor intrínsec gran, aplicable en la classe d’Educació Física, és l’aprenentatge del nostre entorn sociocultural a través del joc. Un coneixement dels jocs populars ens apropa el coneixement de la cultura local i dels avantpassats. Els jugadors, la situació i les zones dels jocs ens aportaran una informació de l’àmbit sociocultural del nostre patrimoni.

Un exemple de joc popular que conec és ‘’La Morra’’. Es realitza durant la nit de l’últim dia de festes d’Agost i sols poden jugar els hòmens. S’enfronten 2 parelles però solament juguen un d’una parella contra un de l’altra. Consisteix en que cada un trau un nombre determinat de dits i diu un número, intentant que aquest número que diu coincideixi en la suma dels seus dits amb els del contrari. Si així és, guanya un punt i el guanyador passa a enfrontar-se a l’altre membre de la parella. El joc finalitza quan una parella arriba a 10 punts.


 D’aquest joc podem extraure informació sociocultural local del nostre passat: societat masclista, sense molts recursos materials ni econòmics (es juga amb les mans) i es juga l’últim dia de festes ja que els diners que sobraven de totes les festes s’apostaven aquí.

I les característiques dels jocs tradicionals com poden enriquir una classe d’EF? Importància en la didàctica? La importància que aquests jocs segueixin vius i que els xiquets ho realitzen en la classe de Educació Física ja ho reflexa l’annex II del Reial Decret 1631/2006, del 29 de Desembre, que expressa les competències bàsiques que ha de tindre l’Educació Física: ‘’Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos.’’

Segons García Cornejo (2009), els jocs tradicionals mereixen ser introduïts en els continguts de l’E.F ja que milloren el desenvolupament físic, motriu i coordinatiu, afavoreixen la cooperació, la participació, acceptació i col·laboració amb els demés, a més, asseguren un intercanvi social i cultural i el que em pareix molt interessant, ajuden a una preservació de la cultura i coneixement del nostre passat. Aquests són alguns beneficis que poden aportar els jocs populars a la classe d’E.F. A més, destacar el component lúdic ja que, com he dit, la única finalitat d’un joc tradicional és passar-ho bé.

Ara bé, el motiu que m’ha fet escriure aquest post és perquè una de les coses que més satisfacció m’ha produït en una classe d’E.F ha sigut aprendre un joc tradicional. Em vaig assabentar que el meu avi també hi jugava quan era jove, així que la sensació de jugar amb ell a un joc aprés en la classe fou preciosa, ja que pels canvis continus de gustos i modes de jugar amb una persona en molta més edat resulta difícil. Encara així, el que crec que fou una sensació millor és la que va sentir el meu avi al jugar amb el seu nét. Aquest, per la meua experiència, representa un gran valor dels jocs populars, aquesta possible connexió entre generacions a través d’un joc comú, a més de la capacitat de transmetre informació sociocultural local i els valors esmentats anteriorment.

Referències:

García Cornejo, E. (2009) Juegos populares y tradicionales de España y su valor didáctico en el aula de Educación Física. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, 132.

Burgués, P. L. (2000). Juegos y Deportes Populares-Tradicionales. Barcelona: INDE.

9 comentaris:

MARCOS CAMPOS GIMENEZ ha dit...

Compartiendo la idea de Marc, pienso que el aprender algunos de los juegos tradicionales a los que se ha jugado a lo largo de generaciones, es una de las mayores experiencias y valiosas que he tenido el privilegio de llevar durante las sesiones de educación física durante mi periodo escolar.
Estos juegos, que tienen un valor sociocultural muy importante pienso que se están abandonando, no solo en las clases de educación física, sino en los parques, en las calles, juegos que están siendo olvidados por todos y están siendo sustituidos por las nuevas tecnologías, por las consolas, y otros aparatos electrónicos.
Pienso que seria importante que no se perdieran en el olvido que nosotros, los futuros educadores le demos la importancia que se merecen durante las clases, y que reivindiquemos su juego durante el tiempo libre de nuestros alumnos, que mostremos sus valores y su significado.

Alberto Navarro Benavent ha dit...

Abans de res, després d’haver llegit aquest post, sols hem queda la possibilitat de felicitar al seu autor, Marc Segura Bonet. El tema focal, els jocs tradicionals, hem sembla un tema sobre el qual hi ha que intervenir urgentment, ja que s’estan perdent paulatinament i açò és una llàstima. I no son altres qui s’han d’encarregar que açò no ocorrega que els professionals de l’activitat física, sobretot introduint-los en les classes d’educació física tant en escoles com en instituts, sempre i quan formen part d’un context educatiu, per descomptat.

Personalment, una pregunta que m’he plantejat infinitat de vegades i que he profunditzat sobre ella des de fa anys és ¿perquè els vídeo-jocs estan deixant fora de combat als jocs tradicionals/motors? Avui en dia, no sols son els vídeo-jocs, sinó també els telèfons mòbils o els ordinadors, entre altres. Sembla lamentable que xiquets de tan sols 9 o 10 anys disposen ja de telèfons mòbils d’alta gamma o que no tinguin un control per part dels seus pares a l’hora de situar-se de cara a la pantalla d’un ordinador o d’una vídeo-consola. Perquè aquests hàbits, a més, porten a una vida sedentària, cosa de la que pocs pares/mares se n’adonen quan es desentenen del que estan realitzant els seus fills.

MIGUEL JUAN FABRA ha dit...

En primer lugar, felicitar a Marc por su gran post y por hacerme recordar aquellos días en los que practicábamos juegos tradicionales en las clases de Educación Física o en nuestro tiempo libre.

Para mí, la elección de un tema como los juegos tradicionales ha sido idónea, ya que representa el recordatorio de una parte muy importante de nuestra tradición y de nuestra actividad física. Por lo que, entre todos tenemos que hacer todo lo posible para que los juegos tradicionales no caigan en el olvido y las nuevas generaciones sepan a que jugaban sus antepasados y puedan divertirse jugando a estos juegos.

Todas las ideas que ha transmitido nuestro compañero en el texto me han parecido acertadas y me han gustado, pero ha habido una reflexión que me ha parecido muy buena y me he sentido identificada con ella.
Esta reflexión, ha sido el motivo por el cual escribió el post. Su motivo fue la satisfacción que le produjo aprender un juego tradicional y la maravillosa sensación que posteriormente le produjo el jugar con su abuelo y el ver como él disfrutaba jugando con su nieto.
Esta sensación, también la he podido vivir en mis propias carnes, por lo que puedo comentar que es maravilloso ver a tu abuelo disfrutando mientras juega contigo y ver la sonrisa en su cara. En esos momentos, tu abuelo te cuenta historias de hace muchos años, rememorando su juventud e incluso te explica algunos juegos tradicionales a los que también jugaba y en los que aún no habías jugado en las clase de Educación Física.

Como han comentado Marcos y Marc, el aprender a jugar a los juegos tradicionales a los que jugaban y con los que se divertían nuestros padres, madres, abuelos, abuelas ha sido una gran experiencia y nos ha aportado un gran número de beneficios.
Los beneficios que según García Conejo (2008) nos aportan los juegos tradicionales, en mi opinión los podríamos dividir en dos grupos. El primer grupo estaría conformado por los beneficios propios de la actividad física, es decir el desarrollo físico, coordinativo y motriz, y el favorecimiento de la cooperación, la participación, la aceptación y la colaboración. Mientras, que el segundo grupo estaría formado por los beneficios propios de los juegos tradicionales, es decir por el intercambió social y cultural que produce su aprendizaje y por la preservación de la cultura y del conocimiento de nuestro pasado que se produce cuando nueva gente aprende a jugar a ellos.

Por último, quiero intentar contestar a la pregunta lanzada por Alberto. Para mí, los videojuegos le han ganado la partida a los juegos tradicionales, por el hecho de que estos son la moda, son anunciados en todos los lugares, todos los niños quieren tener uno y jugar con él. En la actualidad, incluso se ha convertido en motivo de burla por los demás niños el hecho de que un niño no tenga una consola, con sus respectivos videojuegos.

Ignacio Marzal Abreu ha dit...

Los juegos tradicionales son un tema interesante, pues abarcan muchos aspectos interesantes. Estos juegos normalmente han pasado de generación en generación, por lo que sus orígenes suelen ser muy antiguos, y durante esa transmisión apenas se han modificado. Y este origen tan antiguo hace que por el camino hayan arrastrado mucho contenido histórico y cultural, así como tradiciones, como bien se refleja en el video que acompaña a este post: la historia de la morra que probablemente ya se jugaba en el antiguo Egipto, aspectos culturales como el dicho popular al que se hace referencia “Si una persona es honesta, se podría jugar a la morra a oscuras con ella”, y tradiciones como jugar el último día de fiestas. Además en todos los diferentes lugares donde se llevan a cabo uno de estos juegos, sus reglas generales no cambian, a pesar de que puede existir alguna pequeña diferencia. El material que se emplea en este tipo de juegos suele ser muy básico, y si se debe elaborar ese proceso es siempre muy sencillo; y muchas veces ni requieren materiales como en el caso de la morra.
Algunos de estos juegos han llegado a convertirse en auténticos deportes, de forma que llegan a competir con otros deportes en cuanto a popularidad. Aunque esto es relativo, ya que lo normal es que esa popularidad se centre en una determinada región, comunidad, país, etc. y no se practique mucho más lejos de allí.
En cuanto a la relación existente entre los juegos tradicionales y la educación física es muy positiva, porque cumplen los requisitos que aparecen en el Real Decreto 1631/2006 sobre la cultura, y tal como dice García Cornejo permiten mejorar el desarrollo físico, motriz y coordinativo, además de la cooperación y la participación que exigen, y por encima de todo el componente lúdico que poseen los juegos, una de sus principales bazas, por no decir la más. En referencia a todo esto, creo que el juego de la morra no es el mejor ejemplo que se podía buscar para demostrarlo. Aunque sin duda es un juego tradicional, para una clase de educación física le falta, en mi opinión, el componente motriz que sirva de elemento catártico, de liberación de energía. Además, y supongo que debe existir algún tipo de relación, me recuerda al juego de “Los chinos”, típico de bares y otros ámbitos no muy relacionados con la educación física.
Y por último, comentar que leer el último párrafo del post es agradable, saber que todos esos juegos tradicionales que aprendes los practicaron personas mayores a las que conoces e incluso que puedes llegar a practicarlos con ellos; y felicitar a Marc, al que no conozco, por haberse animado a realizar una post en la revista.

Vicent Montañana Olaso ha dit...

Estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Marc, los juegos tradicionales son una parte de nosotros que desconocemos (de la tradición de nuestro pueblo y cultura) y produce mucha satisfacción jugar a estos sabiendo que nuestros antepasados también jugaban.
Hablando de otro juego tradicional, siempre he escuchado hablar a mis padres de juegos a los que ellos jugaban cuando eran pequeños como en el caso de mi madre “el sambori” que actualmente siguen estando dibujados en el suelo de algunos colegios o como en el caso de mi padre “churro, media manga y mangote”. Según me cuentan este juego es muy antiguo, y trata cualidades físicas como la fuerza y la flexibilidad. El juego trataba de que el portavoz de uno de los grupos tiene que adivinar que parte del brazo está siendo tocada por la otra (churro es la mano, media manga es el codo y mangote es el hombro). Generalmente se establecían dos grupos, uno estaban agachados (en fila teniendo la cabeza entre las piernas del primero) y los otros eran los encargados de saltar por encima de ellos (el salto del primero tenía que ser largo para que los demás participantes pudieran saltar). Todo eso sin caerse de la fila, hasta que subía el último y entonces venia el “churro, media manga y mangote”. Cuando el grupo que estaba agachado adivinaba donde tenía la mano se producía el cambio de rol.
He escuchado decir de este juego que en aquella época (alrededor de los 60’s) solo jugaban los chicos. Como ha comentado nuestro compañero en el post solo jugaban los niños ya que las niñas (debido a la época) tenían otros juegos por la mentalidad de la época.
He encontrado un video en el que se ve reflejada la explicación del juego : http://www.youtube.com/watch?v=sFjo1sb5qvQ

Adrián ha dit...

Marc para mi el tema de tu post es muy apropiado y digno de debate.
Los juegos tradicionales con los años se están perdiendo, ya poco queda de las generaciones que jugaban en la calle y con lo mínimo, la sustitución por las nuevas tecnologías es abrumadora y devastadora. Aquí es donde tenemos que actuar nosotros, en nuestras clases, enseñando estos juegos a nuestros alumnos y compartiendo con ellos parte de nuestra cultura y del pasado, porque poco a poco nos estamos quedando sin el y no podemos olvidar que somos lo que somos por lo que fuimos. Estamos perdiendo nuestras raíces y no lo podemos permitir.
Entorno lo que se ha comentado de la experiencia de poder jugar con una persona de tu familia a un juego que el jugaba de joven, no voy a olvidar aquel día en el que le dije a mi abuelo que me enseñara a tirar la peonza, no olvidare aquella cara de satisfacción y como no daba crédito a que estuviera de “moda” en mi colegio jugar a la peonza.
Solo finalizar dando mi humilde opinión de que la cultura es lo que nos hace estar ligados a las generaciones tanto a las anteriores como a las futuras por eso no la podemos dejar de lado.
Soy Adrián Pastor Barceló

Pablo Revert ha dit...

Interessant la idea que ha escrit Marc en aquest post ja que els jocs populars deuríem de seguir jugant-los, aprenent-los i ensenyar-los , ja que com molt be diuen els companys donen molt a saber de la teua cultura, de la cultura de la teua comarca, província o del teu propi poble, i crec que es molt interessant per que pots saber en que s’entretenien per exemple els collidors de taronges mentre feien un descans quan jugaven a deixar la moneda damunt del “basquet” de les taronges, o que feien els iaios per a passar la vespra jugant al “canut” en volta de estar al bar, o com es divertien els xiquets jugant a la “gallineta cega”.

Les meues experiències amb els jocs populars son molt reconfortants ja que quan jugàvem a les classes d’educació física et passava l’hora ràpidament, inclús les classes de pilota valenciana que veiem et quedaves en ganes de jugar més i més.

I es que a més de l’ importància de aquestos jocs per tot el que han dit els meus companys, m’agradaria afegir unes quantes característiques que e trobat a un article de Öfele, M.R.(1999): Els joc populars son jugats pel simple plaer de jugar, son les persones les que decideixen com, quan i on jugar, responen a les necessitats bàsiques de les persones, tenen regles de fàcil comprensió, memorització i son regles negociables, no requereixen casi material ni costos, son simples de compartir i son practicables en qualsevol lloc i moment.

Els xiquets de ara a molts d’ells els veus sempre o davant d’un videojoc, o si el veus jugant al carrer es jugant amb pistoles fetes amb els dits de les mans, amb espases imaginaries , fent lluites impossibles...que ho veuen als mateixos dibuixos de la televisió o als videojocs, però pense com Marc quant diu que jugar als jocs populars amb familiars, amics o desconeguts es molt reconfortant, per que els jocs populars des del meu punt de vista son de jugar amb altra gent o contra mes gent, per tant crec que jugar als jocs populars te molt de benefici per tot lo especificat en el comentari i per les raons que diuen els companys.


Referències:
- Öfele, M.R.(1999).Los juegos tradicionales y sus proyecciones pedagogicas. Año 4. Nº 13. Buenos Aires

Josep Llorca ha dit...

Estic del tot d'acord amb Alberto, l'autor d'aquest post, Marc Segura, ja no ens que ens mostra la realitat dels Jocs Tradicionals, sinó que és una manera d’obrir els ulls a una historia autòctona, dels nostres avantpassats i, com bé s’anomena, del coneixement de la cultura esportiva que s’ha anat donant durant el temps. Els jocs van evolucionant durant el temps, no obstant això, aquests jocs manquen d’aquesta evolució, és a dir, en compte de augmentar la seua participació, ha anat descendint durant el temps.

Part de culpa, com bé dius, és dels videojocs, atrauen als xiquets de hui en dia per a que es queden en casa, ajupits al sofà o a la cadira agafant el comandament millorant la motricitat dels dits només, fet que deuria ser causa de investigació per el gran problema que està causant i poder-ho aturar. En la època en que ens trobem, els Nadals, les grans empreses promocionen els seus productes per a vendre-ho, l’altre dia mirant la televisió, va eixir una marca coneguda de videojocs amb una música enganxosa que convidava als xiquets a quedar-se en casa tant en dies assolellats com en plujosos, com es deixa emetre aquest anunci? És una manera de netejar el cervell als xiquets per a què deixen de pensar i poder dirigir-los per el camí que més els convé? La veritat que no ho entenc, gràcies a aquestes coses, els nostres jocs han anat perdent-se, les noves generacions ho veuen com una pèrdua de temps i hi hauria que promocionar aquest jocs motrius i no jocs visuals que no tenen gens d’educatiu, que sòls promocionen problemes de coordinació i motricitat.

Els esports més populars, com per exemple el futbol, bàsquet i handbol, també són part de culpables de anar perdent aquesta tradició, tenen molta repercussió mediàtica i sòls es vol practicar aquests espots. La solució més adequada seria, per difícil que sigui, que aquests esports promocionarem aquests jocs, ja sigui en vídeos o en la pràctica dels jocs en els escalfaments o part principals de sessions lúdiques i presentar-les obertament a la gent, no obstant, segons l’actitud que es té actualment definida per la ideologia del rendiment és difícil, però no impossible, així que, com he dit abans, tots deuríem de promocionar i empènyer als clubs amb repercussió mediàtica a afavorir a l’augment de pràctica d’aquests jocs tradicionals.

Per últim, també m’agradaria parlar sobre la satisfacció que té se queda en el cos després de jugar amb un major a un joc tradicional o popular. El joc que vaig jugar jo va ser al “churro mediamanga mangotero” o també anomenat “churro va”, que fa uns anys vaig jugar amb els meus pares i els pocs avís que ens quedaven. Ja no sòls la satisfacció pròpia de jugar a aquest joc tradicional, sinó la satisfacció dels meus familiars era el que m’animaven a jugar. Més avant, en classe ens varem animar a jugar i a tots ens va sortir el record de veure als nostres familiars feliços. Totes aquestes coses ens queden perdudes i no es faena de ú sinó de tots promocionar aquests jocs que deuen sobreviure durant el temps, descendir el joc dels videojocs i augmentar la pràctica dels jocs tradicionals i populars.

Enllaç del “churro va”: http://www.youtube.com/watch?v=OAErzQUdk1Y

Adrian Lopez Duch ha dit...

Cuando leí el título del post de Marc recordé enseguida aquellas clases de segundo de carrera en las que aprendimos algunos juegos tradicionales, y nos mostraron lo que significaban en cada cultura, transmitiendo valores y dándonos información de ésta.

Hoy en día son muchos los deportes institucionalizados que generan gran cantidad de masas de aficionados y cuyos jugadores son ídolos de los niños. Muy atrás quedan aquellos juegos llamados “tradicionales”, los cuales pasan de generación en generación, sufriendo pequeños cambios sucesivamente, pero manteniendo su esencia inicial. Pero, siendo realistas, ¿qué es lo que realmente esperamos? Actualmente los niños quieren ser los nuevos Messi o Pau Gasol. Acuden a recintos extraescolares a practicar deportes mundialmente conocidos, que salen por la televisión y cuya repercusión en la sociedad es muy alta. Por tanto, no podemos que esperar que los juegos tradicionales perduren a lo largo de los años estando sentados, sin hacer nada. Y la forma más correcta de promoverlos es mediando la educación en el ámbito escolar, ya que éstos poseen un gran contenido pedagógico:

En primer lugar, han de ser promovidos por el hecho de ser un juego, algo fundamental en el ámbito escolar. También en cuanto a nivel práctico son muy importantes. Este tipo de juegos, normalmente poseen muy corta duración (pudiendo llegar a ser incluso repetitivos) y no requieren mucho material. Por tanto, pueden resultar muy útiles, por ejemplo, como elementos de transición entre distintas actividades. Algo muy bueno es que hay todo tipo de ellos: juegos de niños, de niñas, de adivinación, de los que no acaban, de rimas, de sorteo,… Y una última característica es que nos muestran y enseñan características del lugar donde son practicados, aparte de asegurarnos que al haberlos practicado seguirán siendo conocidos una generación más.

Bibliografía:

• Regina, M. Los juegos tradicionales y sus proyecciones pedagógicas. Efdeportes.com, Revista Digital.